ඊයේ දිනයේ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 2,372 ක්. ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ මෙන්න | NEWSONE SINHALA

Share

ඊයේ (17) දිනය තුළ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 2,372ක් හඳුනාගෙන ඇත.

ඉන් වැඩිම ආසාදිතයින් ගණනක් වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 562ක්.

විදේශගතව සිට පැමිණ නිරෝධායන වෙමින් සිටි පුද්ගලයින් 11 දෙනෙක් කොරෝනා ආසාදිත බවට ඊයේ හඳුනාගෙන ඇත.

ඒ අනුව ඊයේ(17) දිනය තුළ මෙරට කොරෝනා ආසදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ පහත පරිදි වේ.

 

 

 

Place your ad here

Leave A Reply