වැසිකිලි පද්ධතියක් නිසා මහවැව කුඹුරු ගොවිතැනට බාධා

Share

හලාවත කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ මහවැව කුඹුරු සිමාවේ නාත්තන්ඩිය ප්‍රදේශිය සභාව මගින් ඉදිකරමින් පවතින වැසිකිලි පද්ධතියක් හේතුවෙන් කුඹුරු වගා කිරීමේ කටයුතු සඳහා දැඩි බාධාවක් ඇතිව තිබෙන බව මහවැව, බස්නාහිර ගොවි සංවිධානයේ ලේකම් අසංක දිනේෂ් මහතා සඳහන් කරනවා.

දැනට මාසයකට පමණ කාලයක සිට මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර මෙම වැසිකිලි පද්ධතියෙන් පිටවන අපද්‍රව්‍ය කුඹුරු වලට එකතු වීම, අවට පරිසරයට කැලිකසල බැහැර කිරීමෙන් සිදුවන පාරිසරික හානිය නිසා වගා කටයුතු අඩාල විය හැකි බවයි ඔහු පවසන්නේ.

එසේම වාර්ෂිකව මෙම ප්‍රදේශයට බලපාන ගංවතුර තත්වය නිසා මෙම වැසිකිලි පද්ධතිය කැඩී ගියහොත් එමගින් ගොවි මහතුන්ට සිදුවන හානිය අධික බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

මේ පිළිබඳව කිහිප වතාවක්ම අදාල අංශ දැනුවත් කර ඇතත් ඉන් කිසිදු යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොමැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Place your ad here

Leave A Reply