අද(08) විදුලිය කැපෙන හැටි මෙන්න

Share

අද (08) දිනයේත් විදුලි කප්පාදුවකට අවසර ලබාදුන් බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.

එම කොමිසම නිවේදනය කළේ, E සහ F ප්‍රදේශ සඳහා උදෑසන 8.00 සිට සවස 6 .00 අතර, පැය 5 ක් සහ සවස 6.00 සිට රාත්‍රී 11.00 තෙක් පැය දෙක හමාරක විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙන බවයි.

P ,Q ,R ,S T, U, V, W ප්‍රදේශ සඳහා උදෑසන 9.00 සිට සවස 5.00 අතර පැය 2 ක් සහ සවස 5.00 සිට රාත්‍රී 9.00 තෙක් පැයක විදුලි කප්පාදුවකට අවසර ලබා දී තිබේ.

අද (8) විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙන ආකාරය පිළිබඳ විස්තර මෙතැනින්.. 

Place your ad here

Leave A Reply