රට යන අයට නැතුවම බැරි IELTS ගැන හරියට දැනගමුද?

Share

මේ දවස් වල ගොඩක් දෙනෙක් හොයන දෙයක් තමයි පිටරටක පදිංචියට එහෙමත් නැත්නම් රස්සාවට යන්නේ කොහොමද කියන එක

ඒ විදියට පිට රටකට පදිංචියට එහෙමත් නැත්නම් ඉගෙන ගන්න යන්න ඉන්න කෙනෙක්ට මුහුණ දෙන්න වෙන මුල්ම කඩයිම තමයි IELTS කියලා කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි භාෂාව මවු භාෂාව උන රටවල් එයාලගේ රටට කෙනෙක් එනකොට මේ විභාගයෙන් සමත් වෙන එක අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. එයාලා බලන්නේ ඔයාලට ඒ රටවල් වලට ඇවිත් වැඩකටයුතු කර ගන්න තරම් ප්‍රමාණවත් ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාවක් තියනවද කියලා.

මේ විභාගයෙන් ප්‍රධාන විදියට බලන්නේ ඔයාලට listning (ඇසීම ), reading (කියවීම ), writing (ලිවීම ), speaking (කතා කිරීම ) කියන කොටස් හතරෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොයිතරම් දුරකට හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක.

මේ විභාගය කරන්න ඉන්න අයට මේක ගැන තවත් විස්තර දැනගන්න අවස්ථාවක් Embrace TEC (Pvt) Ltd ආයතනයෙන් දීලා තියෙනවා.

මේ වැඩසටහන මෙහෙයවන්නේ විභාගයට ඉගැන්වීම ගැන අවුරුදු ගණනාවක පලපුරුද්දක් තියෙන දක්ෂ ගුරුවරියක් විසින්. තවත් ප්‍රමාද නොවී සීමිත ප්‍රමාණයකට ලැබෙන මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න.

වැඩි විස්තර දැනගන්න දැන්ම පහතින් තියෙන ලින්ක් එකට යන්න.

https://chat.whatsapp.com/

_______

Are you struggling to score LISTENING, READING, WRITING & SPEAKING in IELTS?

Fulfill Your IELTS Dream at Embrace TEC (Pvt) Ltd.
Save your money and time by investing with an excellent lady teacher, a principal, and a teacher supervisor of English who possess graduation with training from BC London.

A carefully designed curriculum and course material assist the improvement in the language proficiency of the students while preparing them for the examination with confidence. You can raise questions and clarify all the things with the teacher. Our teacher covers the fundamental concepts of IELTS and explains the competitive advantages in this live session.

About Teacher:

  • Obtained BA (General) Degree from University of Colombo – External in 1994 Underwent a training to teach IELTS In UK & Oman & currently teaching privately
  • Government Teacher / Examiner at Sultanate of Oman from 1995 to 2009. Awarded the best Teacher in 2008
  • Head Mistress at Learnium International at Rajagiriya in 2010.
  • English Language/Literature Teacher at American International School from 2011 to 2013.

Take part in our free live introduction session and start your IELTS journey with us.

Hurry Up… Join Now…! 👇👇
https://chat.whatsapp.com/

Or contact us in the following ways:
0768344363/ 0769144363
info@embracetec.com
hr@embracetec.com
tharindu@embracetec.com

Leave A Reply