ගිනි ගන්න අකුරු – නි. ලියයි

Share

කුශ්ඨ රෝගෙකින් දුක් විඳින මිනිහෙක්ට ඒ කුශ්ඨේ දුකක්.ඒ දුක ඇතුලෙම ඒ මිනිහට තියෙනවා සැපක්.තුවාලේ කසනකොට එන ආතල් එක වෙනම එකක්.ඒ කුශ්ඨේ ඌට දුකක්.හැබැයි සැපක්.දුක ඇතුලෙම සැපක්.අමුතු කතාවක්! හැබැයි ඇත්තක්
ලංකාවේ මිනිස්සු කියන්නෙත් මුලු ඇඟම කුශ්ටෙකින් වැහිච්ච ලෙඩෙක්. කුශ්ඨයක් බලෙන් ඇඟට දාගෙන බෙහෙත් නොකර කස කසා ඉන්න මෝඩයෙක්. උන්ට ඒ කැසිල්ල තරම් වෙන කිසිම සැපක් නෑ!
මේ රටේ මේ තියෙන මොහොතේ මිනිස්සුන්ට සාමාන්ය ජීවිතයක් ගත කරන්න වුවමනා කලමනා වලින්,මේ රටේ නැති දේවල් කියනවට වඩා ලේසියි තියෙන ඒවා අල්ප මාත්රය ගැන කියන්න.හුස්ම ටික විතරයි ලේසියෙන් ගන්නේ,ඒකත් තව ටික දවසකින් නැති වෙයි කියලා බයයි!
ලංකාවේ දේශපාලකයෝ පත් කරලා මිනිස්සු ගන්නෙත් ඒ වගේ ආතල් එකක්.රටේම ඉන්න ත්රාඩයෝ ටික ප්රාදේශීය සභාවේ ඉඳන් ජනාධිපති පුටුවට වෙනකම් යවලා ඌට බැන බැන ඉන්නවා.දැන් සැපද? අහනවා.තමන්ම පත් කරපු ජනතා නියෝජිතයෝ අපායට ඇදගෙන පල,හෙණ ගහලා අකුලෝල පල කියලා කනකොට බොනකොට අම්මා මතක් කර කර බනිනවා.තුවාලේ හොඳ නොකරගෙන කස කසා ආතල් එක ගන්නවා.
කන්න බොන්න කීයක්වත් හම්බ කරගන්න විදිහක් නැතුවල් තෙල් පෝලිමේ පැය ගණන් තපින ගමන් පැදුරු දාගෙන පාරේ ඇලවෙලා ආතල් එකක් ගන්නවා. ඔක්කොම එකතු වෙලා බජව්වක් දාලා ආතල් එකක් ගන්නවා. ගිටාර් අරන් ඇවිත් සිංදු කියනවා.වැඩ කරන අපේ විරුවා ගායනා කරනවා. තුවාලේ කස කසා ආතල් එකක් ගන්නවා.
මේ රටේ ඉන්න ත්රාඩ පාලකයෝ ඕක හොඳට දන්නවා.ඉතින් උන් හිතේ හැටියට තව කසපන් තව කසපන් කිය කියා ආතල් දෙනවා.වෙන රටක නම් මිනිස්සු මුන්ව උස්සලා පොලේ ගහන බව මුන් දන්නවා.හැබැයි මෙහෙ එහෙම නොවන බවත් දන්නවා.ඒ නිසා උන් හොඳට කසන්න දිදී බලන් ඉන්නවා!
අපේ රටේ උන් තුවාලේ හොඳ වෙනවට කැමති නෑ.එතකොට උන්ගේ ආතල් කුඩු වෙනවා.සැප නැති රටේ දුකෙන් ගන්න සැපත් නැති වෙනවා.
මට බය මුන් ගැන නෙමේ.මුන්ගේ ළමයින්ටත් මේ කැසිල්ල බෝ වෙයි කියලා!

කුශ්ඨ රෝගෙකින් දුක් විඳින මිනිහෙක්ට ඒ කුශ්ඨේ දුකක්.ඒ දුක ඇතුලෙම ඒ මිනිහට තියෙනවා සැපක්.තුවාලේ කසනකොට එන ආතල් එක වෙනම එකක්.ඒ කුශ්ඨේ ඌට දුකක්.හැබැයි සැපක්.දුක ඇතුලෙම සැපක්.අමුතු කතාවක්!හැබැයි ඇත්තක්
ලංකාවේ මිනිස්සු කියන්නෙත් මුලු ඇඟම කුශ්ටෙකින් වැහිච්ච ලෙඩෙක්.කුශ්ඨයක් බලෙන් ඇඟට දාගෙන බෙහෙත් නොකර කස කසා ඉන්න මෝඩයෙක්.උන්ට ඒ කැසිල්ල තරම් වෙන කිසිම සැපක් නෑ!
මේ රටේ මේ තියෙන මොහොතේ මිනිස්සුන්ට සාමාන්ය ජීවිතයක් ගත කරන්න වුවමනා කලමනා වලින්,මේ රටේ නැති දේවල් කියනවට වඩා ලේසියි තියෙන ඒවා අල්ප මාත්රය ගැන කියන්න.හුස්ම ටික විතරයි ලේසියෙන් ගන්නේ,ඒකත් තව ටික දවසකින් නැති වෙයි කියලා බයයි!
ලංකාවේ දේශපාලකයෝ පත් කරලා මිනිස්සු ගන්නෙත් ඒ වගේ ආතල් එකක්.රටේම ඉන්න ත්රාඩයෝ ටික ප්රාදේශීය සභාවේ ඉඳන් ජනාධිපති පුටුවට වෙනකම් යවලා ඌට බැන බැන ඉන්නවා.දැන් සැපද? අහනවා.තමන්ම පත් කරපු ජනතා නියෝජිතයෝ අපායට ඇදගෙන පල,හෙණ ගහලා අකුලෝල පල කියලා කනකොට බොනකොට අම්මා මතක් කර කර බනිනවා.තුවාලේ හොඳ නොකරගෙන කස කසා ආතල් එක ගන්නවා.
කන්න බොන්න කීයක්වත් හම්බ කරගන්න විදිහක් නැතුවල් තෙල් පෝලිමේ පැය ගණන් තපින ගමන් පැදුරු දාගෙන පාරේ ඇලවෙලා ආතල් එකක් ගන්නවා.ඔක්කොම එකතු වෙලා බජව්වක් දාලා ආතල් එකක් ගන්නවා.ගිටාර් අරන් ඇවිත් සිංදු කියනවා.වැඩ කරන අපේ විරුවා ගායනා කරනවා.තුවාලේ කස කසා ආතල් එකක් ගන්නවා.
මේ රටේ ඉන්න ත්රාඩ පාලකයෝ ඕක හොඳට දන්නවා.ඉතින් උන් හිතේ හැටියට තව කසපන් තව කසපන් කිය කියා ආතල් දෙනවා.වෙන රටක නම් මිනිස්සු මුන්ව උස්සලා පොලේ ගහන බව මුන් දන්නවා.හැබැයි මෙහෙ එහෙම නොවන බවත් දන්නවා.ඒ නිසා උන් හොඳට කසන්න දිදී බලන් ඉන්නවා!
අපේ රටේ උන් තුවාලේ හොඳ වෙනවට කැමති නෑ.එතකොට උන්ගේ ආතල් කුඩු වෙනවා.සැප නැති රටේ දුකෙන් ගන්න සැපත් නැති වෙනවා.
මට බය මුන් ගැන නෙමේ.මුන්ගේ ළමයින්ටත් මේ කැසිල්ල බෝ වෙයි කියලා!
සටහන : නීතිවේදී නිරාශාන් විතානගේ
Place your ad here

Leave A Reply