රියදුරෙක් නැති බස් එකක් ජර්මනියෙන්

Share

ජර්මනිය නව නිපැයුම් කිරීම අතින් ඉදිරියෙන්ම සිටින රටක් ලෙස හැඳින්වීමට හැකියි. මෙවර ඔවුන් ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රථම වතාවට රියදුරෙක් රහිත බස් රථයක් සාර්ථකව අත්හදා බලා තිබෙනවා. ඩොයිෂ් බාන් නැමැති දුම්රිය සමාගමට අයිති මෙම අපූරු බස් රථය ඊසිමයිල්නම් සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද්දකි.

මෙම බස් රථයේ ප්‍රථම ගමන සඳහා මගීන් 6 දෙනෙක් සම්බන්ධ වී ඇත.මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ රථයේ ඇති සංවේදක මගින් බාධක හදුනා ගෙන ස්වයංක්‍රීයව තිරිංග යෙදීමේ හැකියාවයි. අවශ්‍ය විටෙක joystick එකක් මගින් පාලනය කල හැකි මෙයට 30 kmh වේගයකින් ධාවනය කිරීමට ද හැක.

සටහන පසන් ජයසංඛ

Place your ad here

Leave A Reply