වට්ස්ඇප් ගිණුම් මිලියන දෙකක් අවහිර කෙරේ

Share

ලොව පුරා වට්ස්ඇප් ගිණුම් මිලියන දෙකක් අවහිර කිරීමට පසුගිය මැයි සහ ජුනි මාසවල පියවර ගත් බව වට්ස්ඇප් සමාගම සඳහන් කරයි.

ඉන් බහුතරයක් ඉන්දීය පරිශීලකයින් විසින් භාවිත කළ ගිණුම් බව සඳහන් වේ. හානිකර හෝ අනවශ්‍ය ලෙස වර්ගකරණය කර තිබූ පණිවුඩ(spam) සීමාවන් ඉක්මවා නැවත නැවතත් අන් අයට යැවීම හේතුවෙන් මෙලෙස ගිණුම් අවහිර කල බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

Place your ad here

Leave A Reply